admin/ Temmuz 1, 2021/ BLOG

Coğrafi İşaret ünvanı olan Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini çeşitleriyle sofralık ve yağlık zeytin imalinde Aydın Efeler, Sultanhisar, Kuyucak, Buharkent, Karpuzlu, Çine, Didim ve Karacasu ilçeleri öne çıkmaktadır. Aydın şehrimiz zeytin ağacı adedi yönünden Türkiye birincisi, imalat bakımından ise ikinci sıradadır. Aydın, Söke ve Nazilli Organize Sanayi Bölgelerinde zeytinyağı şişeleme, salamura zeytin ve zeytinyağı sabunu üretimi yapan işletmeler kurulmuştur.

11. (Allah) size onunla; ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette (bir ibret ve Allah’ın kudretine) deliller vardır.4

Nahl Sûresi / 11.Ayet

35. Allah, göklerin, yerin (herşeyin) nuru(nu, aydınlığını veren)4dir. O’nun nurunun misali bir hücre içindeki (kuvvetli) bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır.

Tûr-i Sînâ’da o zeytin ağacından Hz. Musa’ya gözüken ışık, ilâhî nurun ışığıdır. Bu nur, Allah’ın dilediği yerde ve kalpte parlar.

Onun (zeytinin parlak) yağı, kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. (Bu da) nur üzerine nurdur (ışığı pırıl pırıl aydınlıktır). Allah dilediği (layık gördüğü) kimseyi nuruna kavuşturur. Hidayetine eriştirir, Kur’an’a uymaya muvaffak kılar ve aydınlığa çıkarır.5 Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.

Nûr Sûresi / 35.Ayet

99. Gökten su indiren O’dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki; ondan (ilk önce) bir yeşil (filiz) çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen (başak ve salkım gibi) birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarırız. (Her birinin) meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.

En’âm Sûresi / 99.Ayet

20. Yine onunla Tûr-ı Sînâ’da yetişen bir (zeytin) ağac(ı yarattık) ki (meyvesi) yiyenler için hem yağ hem de katık (olarak zeytin) verir.

Mü’minûn Sûresi / 20.Ayet

 

FeyzülFurkân | Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Meali

Zeytinyağını katık ediniz ve onunla yağlanınız. Çünkü o bereketli bir ağacın meyvesinden çıkarılmaktadır.

Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

Sayfa: 5 / No: 14

 

Zatülcenpten kustu bahri (odi Hindi) ve zeytinyağı ile tedavi olun. (Odi Hindiyi dövüp, sıcak zeytinyağı ile karıştırıp onunla oğulur)

 

Ravi: Hz. Zeyd İbni Erkam (r.a.)

Sayfa: 249 / No: 14

 

Bu mübarek ağacın, zeytinin yağına mülazemet edin. Onunla tedavi olmaya bakın. Zira o, basurdan salim olmaya sebebdir.

Ravi: Hz. Ukbe (r.a.)

Sayfa: 318 / No: 7

                     Ramuz El-Ehadis