AKTİF GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

Madde 01 – Derneğin Adı:Derneğin adı: AKTİF GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULUBÜ DerneğiMadde 02 – Kuruluş:a) Bu dernek tüzüğünün sonunda adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur.b) Derneğin merkezi: Aydın İl sınırları dahilidir.c) Derneğin şubesi yoktur. d) Dernek yasal çerçevede temsilcilik açabilir.Madde 03 – Temsili Renkler:Kulübü temsil eden renkler Yeşil, Mavi ve Beyaz’dır. Kulübün logosu beyaz zemin üzerinde mavi renkli “Zinde” yazısı, yazının sağ tarafında “Zinde”yi simgeleyen yeşil renkli “Z” harfini andıran spor yapan adam figürü, Zinde yazısının altında da yeşil renkli “gençlik, spor ve izcilik derneği 2005” yazılıdır. Amblem ise arma şeklindedir. Kenarda yeşil şerit, ortada mavi fon ve üstünde rengi beyaz spor yapan adam simgesi var. Amblemi alt taraftan kucaklar vaziyette “Zinde Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği 2005” yazılıdır.Madde 04 – Derneğin Amacı:a) Çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, üyelerin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, sağlam bünyeli, temiz ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek,b) Gençlerin bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış; milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunmak,c) İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak, d) Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.e) İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, doğal izci liderlerin eğitilmelerini sağlamak