SERVER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 
Server Gençlik ve Spor Kulübü olarak çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm fertlerin insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı, hayırlı ve faydalı, 
– Varoluş gayesi ile başta sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak olmak üzere çok önemli ortak değerleri anlayan, benimseyen, davranışlarına yansıtan ve bunları başkalarına aktaran, 
– İç huzura ermiş, 
– Bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal yönden güçlü ve sağlıklı, 
– Bugünün ve yarının gereklerine göre donanmış, eğitimli, kültürlü üstün vasıflı, 
– Değişime açık, kendisini daima iyiye doğru değiştiren ve geliştiren, 
– Olayları gerçek boyutları ile anlamaya yönelik kritik ve analitik düşünme yeteneğini ve farkındalık bilincini edinmiş, 
– Doğal, helal ve sağlıklı beslenme konularında bilinçli tercihler yapabilen, 
– Çevre konusunda duyarlı, 
– Tüm varlıklara şefkat duygularıyla hizmet üreten, 
– Sağduyulu kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunan, 
– Böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşması için faaliyetlerde bulunarak insanlığa fayda sağlamak misyonu ile 2016 tarihinde kurulmuştur. 

Kulübümüz, bugüne kadar büyük başarılara imza atmış olan “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları”nı hem kalite hem de sayısal olarak daha iyi seviyelere ulaştırmayı hedeflemektedir. 
Türkiye’nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu olan uluslararası “7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları”nı hicri 1440, miladi 2019 yılında “Güzel Ahlak” konusunda düzenleyecek olan kulübümüz, 8 Milyarlık insanlığa arz etmek üzere planlamalar yaptı.

Misyonumuz:

İslam’ı sahih kaynaklara dayalı bir şekilde her yıl güncel meseleler ile bağdaştırarak insanları aydınlatmak. Genç-yaşlı demeden kaybolan okuma alışkanlığını tatlı rekabetlerle arttırmak. Sadece sınav sonrasında belirli derece yapanları değil, manevi açıdan geliştirecek bilgilerle her okuyucuyu ödüllendirmek. Türkçe’nin yanında, global bir dil olan İngilizce ve İslam coğrafyasının ortak dili Arapça dillerinde yarışma kitapları ile her kesime hitap etmek, Teknolojiden faydalanarak sınırları aşıp tüm insanlara ulaşmak, hem de okuma yazma bilmeyen kardeşlerimizi de kitaplarımızdaki bilgilere sesli kitaplarla kavuşturmak

Vizyonumuz:

Tüm kategorilerde çevrimiçi yarışmaya dönerek ilgiyi, katılımcı sayısını arttırmak Görme engelli kardeşlerimize Braille alfabeli kitaplar ve soru kitapçıklar da hazırlayarak yarışmada hiçbir engel tanımamak

Çalışma ilkelerimiz:

  • Kesinlikle sahih kaynaklardan şaşmadan konusunda uzmanlar tarafından yarışma kitapları hazırlanır.
  • Hem elektronik hem de basılı tanıtım materyalleri hazırlanır.
  • Her aşama için konusunda uzman ekip görev alır.
  • Kitaptan ve yarışmadan haberdar olmayan kalmasın diye tüm basın yayın organlarıyla gerekli reklamlar yapılır.
  • Milli Eğitim Kurumları’na bağlı okullara yönelik çeşitli kampanyalar ile gençlere kitlesel ulaşım sağlanır.
  • Türkiye genelinde verilen ödüllerin yanında her il ve ilçe kurulları da bütçe doğrultusunda bölgesel hediyeler vererek katılımın ve öğreniminin yaygın ve yüksek olmasına katkıda bulunur.
  • Sınav günü katılımcılar kadar düzenleme komisyonları, gözetmenler ve diğer görevliler de heyecanla çalışır.
  • Gönüllülük esasına dayanan bu hizmet ile her bir kategoriye ayrı ayrı UMRE ve nakit ödüllerinin yanında farklı ödüller de verilerek hem daha adil hem de daha fazla ödül verilmektedir.
  • Ödüller törenlerle verilerek kazananlar onure edilirken diğerlerini bir sonraki yarışmaya daha şevkli hazırlanmak için motive etmiş oluyoruz.
  • Her din kardeşimizin ilimle buluşmasına inandığımızdan kitapların İngilizce çevrim içi ve Arapça versiyonunu da yine uzman kişiler tarafından hazırlatıyoruz.